Staffordshire

Staffordshire – hrabstwo niemetropolitarne w zachodniej Anglii, składające się z ośmiu dystryktów niemetropolitarnych, a jako hrabstwo ceremonialne obejmujące także jednolitą jednostkę administracyjną Stoke-on-Trent. Ośrodkiem administracyjnym jest Stafford.

 

Hrabstwo niemetropolitalne (ang. non-metropolitan county lub shire county) – jedna z dwóch odmian hrabstwa administracyjnego, jednostki podziału administracyjnego funkcjonującej na terenie Anglii. Podstawę prawną ich istnienia stanowi ustawa o samorządzie lokalnym (Local Government Act) z 1972 roku (z późniejszymi zmianami).
 

W porównaniu do hrabstw metropolitalnych, hrabstwa niemetropolitalne obejmują tereny o relatywnie niższym stopniu urbanizacji. Większość hrabstw dzieli się na dystrykty niemetropolitalne. Zazwyczaj największe miasta nie podlegają jurysdykcji władz hrabstw, gdyż posiadają status unitary authority. Istnieją również hrabstwa niemetropolitalne, których 100% obszaru zajmują unitary authorities. W takiej sytuacji hrabstwo staje się de facto tylko hrabstwem ceremonialnym.

Najważniejszym organem władz hrabstwa jest wyłaniana w wyborach bezpośrednich rada. Egzekutywą kieruje lider rady wraz z powołanym przez niego gabinetem.

 

Hrabstwa Anglii (ang. counties) – jednostki podziału terytorialnego Anglii wykorzystywane na przestrzeni dziejów dla potrzeb administracyjnych, sądowniczych, politycznych oraz geograficznych. Ustanowione w XI wieku przez Normanów, hrabstwa wywodzą się od funkcjonujących już w czasach anglosaskich jednostek zwanych shire (Słowo to przetrwało do dnia dzisiejszego w nazwach wielu hrabstw, jak Cambridgeshire czy Derbyshire). Współcześnie pojęcie hrabstwa może odnosić się do hrabstw metropolitalnych i niemetropolitalnych – jednostek podziału administracyjnego drugiego rzędu oraz hrabstw ceremonialnych mających znaczenie głównie geograficzne.

 

Podział administracyjny Anglii

Na potrzeby organizacji samorządów lokalnych w Anglii wyróżnia się nawet cztery poziomy podziału administracyjnego. Na niektórych poziomach różne uwarunkowania prawne doprowadziły do powstania różnych jednostek podziału.

 

Poziom regionu

        Poziom hrabstwa  (ang. shire counties lub non-metropolitan counties)

                Poziom okręgu (ang. non-metropolitan districts)

                        Poziom gminy (ang. civil parish)

 

 

Stafford

Stafford - miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Ośrodek administracyjny hrabstwa Staffordshire. Położone w samym sercu regionu West Midlands. Według Narodowego Spisu Ludności wydanego w 2001 roku, miasto ma 63.681 mieszkańców. Jest miastem partnerskim Skarżyska-Kamiennej. Stafford ma ciekawe budowle, miejsca jak: Ancient High House, zamek Stafford ,Victoria Park, kościoły, szlaki rowerowe, rezerwat przyrody bagna Doxey, wielka sala Shugborough, Shire Hall z 1798 roku jest obecnie wykorzystywany jako galeria sztuki i biblioteka ,chata Izaak'a Walton'a i wiele innych.